:::: ONLINE KURSUSED/ ÕPPEMATERJALID
 •  NoW - Norwegian on the Web 
  NoW has 10 chapters, each one focusing on a few specific themes, with some variations and extensions in each text. www.ntnu.no
 • "Norra kõnekeele õpe" - alustav ja arenev (?) sait, osa suurest keeleõppe keskkonnast (Phrasebase)
 • "Norwegian Language info" - ülevaatlik veebileht, kus on kena ülevaade grammatikast, ka viiteid teistele õppematerjalidele ning foorum
 • "Flyt og Rytme" Olaf Husby õpiku audiotekstid. Õpik keskendub norra keele fonoloogiale, hääldusele. 20 peatükki. Alustatakse lihtsamatest lausetest/väljenditest ja liigutakse järjest pikemate ja keerulisemate keelendite poole. Hea kuulamismaterjal!
 • "Norskklassen" - mitmekülgne kursus, k.a grammatika. Liitudes saadetakse tunnid e-posti aadressile. Tasuta, inglise keeles
 • "Norsknett" - õpetaja Nancy Aarsvoldi (Minnesota) norra keele leht, palju huvitavat infot ja viiteid mujale
 • Norra keele online kursus meditsiinitudengitele - algtase, 5 tundi (arsti vastuvõtt + uuringud), lisaks grammatika ja üldsõnavara, AUDIO
 • "Norra2" - õpetaja Jeanette Tranbergi AUDIOsalvestused. Algtasemele, väga selged ja aruaadavad õppematerjalid, soovitav alustada kronoloogilises järjekorras (vaata arhiivi alt)
 • Norra keele grammatika - P-Ameerika, St.Olaf Kolledzi norra keele õpetajate koostatud õppematerjal, inglise keele põhjal
 • Teemapõhised norra keele tunnid - Ühing Sons of Norway, USA
 • Norra keele dialektide andmebaas - muistendi Põhjatuul ja Päike audiosalvestused eri norra dialektides. Nii kaardi- kui kohapõhine otsing. mp3-formaat
 • Java-põhised õppeotstarbelised mängud
 • Norra keele teemapõhine sõnavara - audiosalvestused. Vajalik RealAudio player
 • "Nettnorsk" - Interaktiivne leht norra keskkooli õpilastele, kes õpivad norra keelt teise keelena. Lehel on grammatika, kirjandus, keele- ja kirjanduse ajalugu, ühiskonnaõpetus + mäng "Vinn Norge" (üles ehitatud Miljonimängu eeskujul)
::::::: EDASIJÕUDNUTELE
:::: PODCAST/ NETIRAADIO/ E-TV/ AUDIORAAMAT:
::::RAAMATUD